Představitelé obce

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Samospráva, Zdroj: Obec Palkovice, Vydáno dne: 27. 01. 2012

Starosta : Radim Bača , tel: 739 633 311, e-mail: starosta@palkovice.cz

Místostarosta : Ing. David Kula, MBA, tel: 723 247 447, e-mail: mistostarosta@palkovice.cz


Členové rady obce :
Slavomír Bača
Mgr. Petr Gřes
Bc. Martin Polášek


Další členové zastupitelstva obce:
Ing. Tomáš Huďa
Petr Kreuzmann
Aleš Kubala
Martin Kurečka
Ing. Kateřina Loudátová
Karla Menšíková
Ing. Tomáš Opěla
Dalibor Rada
Ing. František Žídek
Karolína Žilková

Odborné výbory zastupitelstva a komise rady obce - předsedové : 
Finanční výbor – Ing. František Žídek
Kontrolní výbor –  Ing. Kateřina Loudátová

Komise kulturní  – Karolína Žilková
Komise požární ochrany – Ing. Tomáš Opěla 
Komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce –  Martin Kurečka
Komise zemědělská, lesního a vodního hospodářství – Dalibor Rada 
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) –  Karla Menšíková
Komise tisková a informační –  Ing. Tomáš Huďa
Komise letopisecká - Aleš Kubala
Komise pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství - Petr Kreuzmann
Komise dopravní - Radim Bača