Oznámení o odstraňování stromoví a jiných porostů

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 11. 2009

Oznámení firmy Čeps najdete v této příloze pro k.ú. Palkovice a v této pro k.ú. Myslík .
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) najdete v této příloze.
Mapy se zákresem dotčených pozemků jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.