Zasedání zastupitelstva obce 22.12.2009

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 15. 12. 2009

Starosta obce Palkovice svolává
na úterý 22. prosince 2009 v 17.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM v PALKOVICÍCH

Zasedání Zastupitelstva obce Palkovice 

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Rozpočtové změny pro rok 2009
3) Rozpočtové provizorium na rok 2010
4) Různé
5) Rozprava
6) Usnesení
7) Závěr
Zasedání je veřejné
Radim Bača v.r.
starosta