Plán akcí seniorklubu Palkovice na rok 2011

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Seniorklub, Vydáno dne: 18. 02. 2010

PLÁN AKLTIVITY SENIORKLUBU NA ROK 2011


Březen.........16. 3.   16 hod.     DŮCHODCI SE BAVÍ - MDŽ.............Lederová

Duben..........20. 4.   7 hod.       ZÁJEZD – burza Polsko.......................Mališová

Květen.........18. 5.   7 hod.       ZÁJEZD – Sovinec – Sl. Harta.............Bílek

Červen.........15. 6.   16 hod.     VAJEČINA Myslivna...........................Skurková
                    29. 6.   13 hod.     ZÁJEZD – ozdravný pobyt Hůrky.........Síkorová

Červenec......20. 7.   13 hod.     ZÁJEZD – Hájek Sedliště....................Vlk

Srpen...........17. 8.   16 hod.     PLACKOVÉ HODY............................Sasynová, Halatová

Září..............21. 9.    7 hod.      ZÁJEZD – Hrabyně..............................Mičulková

Říjen............12. 10.  7 hod.      ZÁJEZD – vinný sklep...........................Chlebek
                    26. 10.  7 hod.      ZÁJEZD – burza Polsko........................ing. Vyvial

Listopad.......16. 11. 16 hod      DŮCHODCI SE BAVÍ.........................ing. Vašíček

Prosinec........7. 12.  16 hod.     MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA Habeš.........výbor