Místo ke shromažďování odpadů od občanů Palkovic

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Sběrný dvůr, Vydáno dne: 03. 03. 2010

U haly Obecního úřadu v Palkovicích je v provozu „místo ke shromažďování odpadů“. Jsou zde odebírány tyto odpady: nebezpečné odpady, objemné odpady a elektrozařízení podléhající zpětnému odběru. 
Nelze odevzdávat stavební suť a pneumatiky!!!

Provozní doba:

Středa:             15.00 – 18.00

Sobota:              8.00 – 11.00

Elektrozařízení může odevzdávat kdokoliv. Ostatní odpady pouze občané Palkovic.