Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 05. 2010

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Palkovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1.     Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek   dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.


2.     Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v Základní škole v Palkovicích č.p. 287 pro voliče  přihlášené k trvalému pobytu v části obce Palkovice č.p. a č. ev. 1 – 400 


ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Základní škole v Palkovicích č.p. 287 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Palkovice č.p. 401 - 877


ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově SKSC – sportovně kulturně společenské centrum - Myslík  č.p. 118 (bývalá základní škola) pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Myslík



3.     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


4.     Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


V Palkovicích dne 11. května 2010
 
Radim Bača, starosta, v.r.