Zasedání zastupitelstva obce 17.6.2010

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 06. 2010

 

Starosta obce Palkovice
svolává
   
na čtvrtek 17. června 2010 v 16.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v PALKOVICÍCH
 
 ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
1)              Zahájení
2)              Závěrečný účet
3)              Vyhlášky požární ochrany, zřizovací listiny
4)              Různé
5)              Rozprava
6)              Usnesení
7)              Závěr
  
Zasedání je veřejné
                                                        Radim Bača v.r.
                                                             starosta


Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!