Přerušení dodávky el. energie - Myslík

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 09. 2010

ČEZ Distribuce, a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení NN 1kV, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Myslík.

Termín:            21.září  2010;              Čas:                  7:45-14:15 hod.; Vymezeno fialová čára
Termín:            22.září  2010;              Čas:                  7:45-14:15 hod.; Vymezeno modrá čára
Termín:            27.září  2010;              Čas:                  7:45-14:15 hod.; Vymezeno modrá čára
Termín:            29.září  2010;              Čas:                  7:45-14:15 hod.; Vymezeno modrá čára
Termín:            30.září  2010;              Čas:                  7:45-14:15 hod.; Vymezeno modrá čára
Místo:             Palkovice-Myslík – viz příloha
Letáky:            vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklýchSem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!