Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 09. 2010


Starosta obce Palkovice svolává ve čtvrtek 30. září 2010  v 17.00 hodin v RESTAURACI  POD  HABEŠEM v Palkovicích

zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:
1) Zahájení
2) Rozbor hospodaření a rozpočtové změny
3) Zadání Územního plánu Palkovice
4) Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místních poplatcích
5) Různé
6) Rozprava
7) Usnesení
8) Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starostaSem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!