Ustavující zasedání zastupitelstva obce - 10.11.2010

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 02. 11. 2010

Obec Palkovice
Obecní úřad Palkovice
 
 
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Palkovice
 
 
Obecní úřad Palkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, svolaného dosavadním starostou obce Radimem Bačou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
 
 
Místo konání:                        Restaurace pod Habešem -  Palkovice č.p. 619
 
Doba konání:                         středa 10. listopadu 2010 od 18.30 hod.
 
 
Navržený program:  
 
1)     Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)     Schválení programu
3)     Schválení Volebního řádu Zastupitelstva obce Palkovice
4)     Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
a)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
b)      určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
c)      volba starosty
d)      volba místostarosty
e)      volba členů rady obce
5)     Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)      volba předsedy finančního výboru
c)      volba předsedy kontrolního výboru
6)     Diskuse
 
            Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
 
 
V obci Palkovice, dne 2.11.2010
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                             Radim Bača v.r.
                                                                                dosavadní starosta obce Palkovice


Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!