Zasedání zastupitelstva obce 13.12.2010

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 03. 12. 2010

Starosta obce Palkovice
svolává
 
 
na pondělí 13. prosince 2010 v 17.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v PALKOVICÍCH
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
1)              Zahájení
2)              Návrh na vydání Změny č. 6 Územního plánu Palkovice – Myslík
3)              Rozpočtové změny rozpočtu roku 2010
4)              Rozpočtové provizorium na rok 2011
5)              Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 - o místním poplatku
6)              Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
7)              Různé
8)              Rozprava
9)              Usnesení
10)        Závěr
 
 
Zasedání je veřejné
 
                                                       Radim Bača v.r.
                                                             starosta


Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!