Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 01. 2011

Zveřejňujeme:
upozornění firmy DRAGON Ostrava adresované zejména vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení velmi vysokého napětí (přiložené mapy).

upozornění  firmy Leoš Milata adresované zejména vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení velmi vysokého napětí (přiložená mapa).