Zasedání zastupitelstva obce - 11.04.2011

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 04. 2011

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 11. dubna 2011 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení závěrečného účtu
3) Schválení smlouvy o dílo na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část“
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dostavba kanalizace III. etapa, Palkovice“
5) Volba členů kontrolního a finančního výboru
6) Různé
7) Rozprava
8) Usnesení
9) Závěr

Zasedání je veřejné