Zasedání zastupitelstva obce - 23.05.2011

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 16. 05. 2011

Starosta obce Palkovice svolává v pondělí 23. května 2011 v 18.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice.


Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Smlouva o úvěru na kanalizaci – III. etapa
4) Různé
5) Rozprava
6) Usnesení
7) Závěr


Zasedání je veřejné.


Radim Bača v.r.
starosta!