Zasedání zastupitelstva obce - 27.09.2011

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 09. 2011

Starosta obce Palkovice svolává na úterý 27. září 2011 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozbor hospodaření k 31.08.2011
4) Informace o průběhu realizace splaškové kanalizace „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část a Palkovice – dostavba kanalizace III. etapa“
5) Různé
6) Rozprava
7) Usnesení
8) Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta