Oznámení - bakalářské studium

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 11. 2011

Evropský polytechnický institut, s.r.o., 1. soukromá vysoká škola na Moravě oznamuje, že zahájil přijímací řízení na 3-leté bakalářské studium v akademickém roce 2012/2013.

Studium je určeno jak pro studenty v denní formě, tak i pro pracující, kteří mohou studovat pouze o víkendech.

Na pracovištích Evropského polytechnického institutu v Kunovicích, v Hodoníně nebo v Kroměříži lze studovat obory:

Management a marketing zahraničního obchodu

Finance a daně

Elektronické počítače

Ekonomická informatika

Přihlášky podané do 15. 12. 2011 budou zařazeny do předvánočního slosování, které proběhne za přítomnosti notáře dne 21. prosince 2011 a vylosovaný uchazeč vyhraje deset tisíc korun.

Přihlásit se můžete na www.edukomplex.cz, kde získáte i další informace, nebo se lze informovat i telefonicky na 606 301 224.