Vyhlášky

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Vyhlášky, Vydáno dne: 16. 01. 2010

V článku najdete znění všech platných obecně závazných vyhlášek obce Palkovice.Vyhláška 1/2017
Obecně závazná vyhláška 1/2017 - o nočním klidu.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 05.06.2017
Účinnost od: 23.06.2017


Vyhláška 3/2015
Obecně závazná vyhláška 3/20154 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 10.12.2015
Účinnost od: 1.1.2016


Vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška 2/2015, kterou se vydává požární řád obce.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 05.11.2015
Účinnost od: 24.11.2015

Vyhláška 1/2015
Obecně závazná vyhláška 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Palkovice.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 16.03.2015
Účinnost od: 2.4.2015

Vyhláška 1/2014
Obecně závazná vyhláška 1/2014 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 15.12.2014
Účinnost od: 1.1.2015

Pravidla pro udělování čestného občanství
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 26.2.2013
Účinnost od: 26.2.2013

Vyhláška 2/2011

Obecně závazná vyhláška 2/2011 - ochrana nočního kliku a regulace hlučných činností
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 27.9.2011
Účinnost od: 29.9.2011

 Vyhláška 1/2011
 
Obecně závazná vyhláška 1/2011 - místní koeficient - daň z nemovitostí
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 27.9.2011
Účinnost od: 1.1.2012

Vyhláška 9/2010
Obecně závazná vyhláška 9/2010 - o místních poplatcích
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 30.9.2010
Účinnost od: 1.1.2011

Vyhláška 8/2010
Obecně závazná vyhláška 8/2010 - požární ochrana při akcích
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 17.6.2010
Účinnost od: 21.6.2010

Vyhláška 6/2010
Obecně závazná vyhláška 6/2010 - o užívání plakátovacích ploch v majetku obce 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 1.3.2010
Účinnost od: 3.3.2010
 
Vyhláška 4/2010
Obecně závazná vyhláška 4/2010 - pravidla pro pohyb psů 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 1.3.2010
Účinnost od: 3.3.2010

Vyhláška 1/2010
Obecně závazná vyhláška 1/2010 - znak a vlajka obce 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 1.3.2010
Účinnost od: 3.3.2010

Vyhláška 3/2003
Obecně závazná vyhláška 3/2003 - změna vyhlášky 4/1998 - půjčky FRB 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 4.6.2003
Účinnost od: 5.6.2003
 
Řád veřejného pohřebiště ( Myslík)
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 24.6.2002
Účinnost od: 24.6.2002
 
Řád veřejného pohřebiště (Palkovice)
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 24.6.2002
Účinnost od: 24.6.2002

Vyhláška 1/2000
Obecně závazná vyhláška 1/2000 - o schůdnosti a údržbě MK a prostranství 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 11.9.2000
Účinnost od: 11.9.2000

Vyhláška 4/1998
Obecně závazná vyhláška 4/1998 - půjčky - FRB 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 1.6.1998
Účinnost od: 17.8.1998