Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu - k.ú. Myslík

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 02. 2012

Obec Palkovice na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, čj. OO-2/2012-802 vyhlašuje, že v katastrálním území Myslík bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. Zároveň oznamuje, že v katastrálním území Myslík bude dne 2.4.2012 zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31.10.2013.