Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 27.2.2012

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 17. 02. 2012

Starosta obce Palkovice
svolává
 
na pondělí 27. února 2012 v 17.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v Palkovicích
 
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
 
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice
a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozpočet na r. 2012
4) Různé
5)Rozprava
6)Usnesení
7)Závěr
Zasedání je veřejné
 
 
 
 
 
                                                       Radim Bača v.r.

                                                             starosta