Oznamovací dopis - údržba ochranného pásma vedení nízkého napětí

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 02. 2012

Vzhledem k tomu, že stav porostu v ochranném pásmu nevyhovuje ustanovením zákona č. 458/200 Sb., oznamuje firma FORESTER SERVIS, s.r.o., Rybí, že bude pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Ostrava, provádět údržbu ochranného pásma vedení nízkého napětí. Oznamovací dopis najdete zde.