Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 07. 03. 2012

Starosta obce Palkovice svolává na čtvrtek 15. března 2012 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Výběrové řízení – projektová dokumentace pro stavební řízení ke stavbě „Palkovice – dostavba kanalizace
IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“ 
4) Různé
5) Rozprava
6) Usnesení
7) Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta