Zájezd do Polska

Autor: Martin <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 05. 04. 2012

Senior klub pořádá ve středu 25. dubna 2012 tradiční zájezd na nákupy do Polského Těšína. Přihlášky se zálohou 100,- Kč přijímá paní A. Pochybová v novinovém stánku.
Odjezd je v 7:00 hod. ze stanoviště za Kubalou

Plán akcí na rok 2012 najdete v rubrice Seniorklub