Upozornění na dodržování obecně závazné vyhlášky

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 02. 05. 2012

Upozorňujeme občany, že od 29. září 2011 je v obci Palkovice platná Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, na základě které je mimo jiné dle čl. 3 odst. 2 každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, elektrických hoblíků apod.

 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.