Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 05. 2012

ČEZ Distribuce, a.s., informuje o  plánovaném přerušení dodávky elektřiny: 
Termín - dne :              12. červen 2012       
Čas:                             od    07:30   do   15:30   hod. 
Oblast :                   Palkoviceviz přiložený soubor

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. ČEZ Distribuce a.s. žádá proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku. Rozmístění plakátů po obci provede ČEZ Distribuce, a.s. doposud obvyklým způsobem.