Zahájení řízení o vydání Územního plánu Palkovice formou opatření obecné povahy

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Územní plán Palkovice, Vydáno dne: 16. 05. 2012

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního

rozvoje, jako pořizovatel Územního plánu Palkovice podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Vám oznamuje, že v souladu s § 171 až 173, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a

v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona,

 

zahajuje řízení o vydání návrhu Územního plánu Palkovice

 

formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.

Celý text vyhlášky najdete v sekci Üřední deska.

Grafickou přílohu územního plánu najdete zde.   (34 Mb)
Textovou přílohu územního plánu najdete zde.  (7 Mb)