Důležité upozornění - příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 05. 2012

Připomínáme občanům, že dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012 budou uzavírány 
od 4.6.2012 do 30.11.2012 
v úředních dnech na Obecním úřadu v Palkovicích. 
K žádosti je potřeba doložit doklad o zaplacení daně z nemovitostí, občanský průkaz a číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek převeden.

Informace pro poplatníky daně, kteří platí daň z nemovitostí ve více splátkách:
Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí může poplatník daně uzavřít pouze jednou (po zaplacení všech splátek).
 
Informace pro poplatníky daně, kteří vlastní nemovitosti i mimo katastrální území Palkovice a Myslík:
V takovémto případě je nutno doložit výši daně za nemovitosti v Palkovicích a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že finanční úřad provádí toto rozúčtování za úplatu, doporučujeme těmto občanům podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích formulář zproštění mlčenlivosti a obecní úřad zajistí toto rozúčtování bezplatně.