Zasedání zastupitelstva obce - 27.06.2012

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 06. 2012

Starosta obce Palkovice svolává ve středu 27. června 2012 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

zasedání Zastupitelstva obce Palkovice.

Návrh programu:
1)  Zahájení
2)  Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3)  Závěrečný účet obce za rok 2011
4)  Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2011
5)  Smlouva o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci – výstavba kanalizace IV. etapa
6)  Smlouva s vítězem poptávkového řízení na poradenskou činnost při přípravě zajištění financování projektu – výstavba kanalizace IV. etapa
7)  Různé
8)  Rozprava
9)  Usnesení
10) Závěr


Zasedání je veřejné

        
Radim Bača v.r.
starosta