Zasedání zastupitelstva obce - 16.07.2012

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 07. 2012

Starosta obce Palkovice svolává v pondělí 16. července 2012  v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Vydání Územního plánu Palkovice
4) Různé
5) Rozprava
6) Usnesení
7) Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača, v.r.
starosta