Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 09. 2012


Starosta obce Palkovice svolává ve středu 19. září 2012 v 18.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Projednání místního koeficientu daně z nemovitostí
4) Koncepce rozšíření mateřské školky
5) Výstavba chodníků na dolním konci Palkovic a na Myslíku
6) Různé
7) Rozprava
8) Usnesení
9) Závěr


Zasedání je veřejné

 

Radim Bača v.r.
starosta