Zasedání zastupitelstva obce 19.11.2012

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 11. 2012

Starosta obce Palkovice
svolává
 
na pondělí 19. listopadu 2012 v 17.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v Palkovicích
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice         a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
4) Směrnice o evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5) Výběrové řízení – oprava místních komunikací v obci
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7)Různé
8)Rozprava
9)Usnesení
10)Závěr
 
Zasedání je veřejné
 
 
                                                       Radim Bača v.r.
                                                             starosta
 
 
 
 
 
 


Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!