Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 18.12.2012

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 12. 2012

Starosta obce Palkovice
svolává
 
na úterý 18. prosince 2012 v 17.00 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v Palkovicích
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice
a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozbor hospodaření k 30.11.2012
4) Rozpočtové změny č. 3/2012
5) Rozpočtové provizorium na rok 2013
6) Příspěvek na údržbu nemovitostí na rok 2013
7) Schválení výše stočného pro rok 2013
7)Různé
8)Rozprava
9)Usnesení
10)Závěr
 
Zasedání je veřejné
 
                                                       Radim Bača v.r.
                                                             starosta
 


Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!