Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 02. 2013

Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Myslík bude vyložen k veřejnému nahlédnutí a k námitkovému řízení takto:

 

kulturní místnost v budově SKSC Myslík č.p. 118 (bývalá škola)

 

pondělí                           04.02.2013            8:00 - 12:00 hod.

středa                             06.02.2013          12:00 - 17:00 hod.

pondělí                           11.02.2013            8:00 - 12:00 hod.

středa                             13.02.2013          12:00 - 17:00 hod.

 

 

Katastrální úřad ve Frýdku-Místku, 1. patro, místnost 202

 

úterý                               05.02.2013          8:00 - 15:00 hod.             

čtvrtek                            07.02.2013          8:00 - 15:00 hod.             

pátek                              08.02.2013          8:00 - 12:00 hod.

úterý                               12.02.2013          8:00 - 15:00 hod.             

čtvrtek                            14.02.2013          8:00 - 15:00 hod.             

pátek                              15.02.2013          8:00 - 12:00 hod.             

 

Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

Bližší informace najdete v sekci "úřední deska".