Zasedání zastupitelstva obce - 26.2.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 02. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na úterý 26. února 2013 v 17.00 hodin
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:
1)  Zahájení
2)  Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3)  Rozbor hospodaření k 31.12.2012
4)  Rozpočtové provizorium na rok 2013
5)  Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2012
6)  Projednání návrhu Pravidel pro udělování čestného občanství
7)  Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce „Statická sanace objektu kaple a márnice v obci Palkovice – Myslík“
8)  Projednání poskytnutí příspěvku TJ Sokol na dostavbu víceúčelového hřiště
9)  Různé
10) Rozprava
11) Usnesení
12) Závěr


Zasedání je veřejné
       
Radim Bača v.r.
starosta