Zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 18. 03. 2013

Starosta obce Palkovice
svolává
 
na středu 27. března 2013 v 17.30 hodin
v RESTAURACI POD HABEŠEM
v Palkovicích
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice
a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozpočet obce na rok 2013
4) Zpráva o hospodaření obce v roce 2012
5) Prodej obecních pozemků dle vyhlášených záměrů
6)Různé
7)Rozprava
8)Usnesení
9)Závěr
 
 
Zasedání je veřejné
 
 
 
                                                       Radim Bača v.r.
                                                             starosta