Informace finančního úřadu - daň z nemovitostí

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 03. 05. 2013

Z důvodu zajištění informovanosti daňové veřejnosti zveřejňuje finanční úřad informace o způsobu a formě rozeslání složenek k zaplacení daně z nemovitostí na rok 2013 a informace o zveřejnění hromadného předpisného seznamu.