Dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovistostí a jejich okolí

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 05. 2013

Dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2013 budou uzavírány od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013 v úředních dnech na Obecním úřadu v Palkovicích.

K žádosti je potřeba doložit doklad o zaplacení daně z nemovitostí, občanský průkaz a číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek převeden.

Informace pro poplatníky daně, kteří platí daň z nemovitostí ve více splátkách:

Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí může poplatník daně uzavřít pouze jednou (po zaplacení všech splátek).

Informace pro poplatníky daně, kteří vlastní nemovitosti i mimo katastrální území Palkovice a Myslík:

V takovémto případě je nutno doložit výši daně za nemovitosti v Palkovicích a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že finanční úřad provádí toto rozúčtování za úplatu, doporučujeme těmto občanům podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích formulář zproštění mlčenlivosti a obecní úřad zajistí toto rozúčtování bezplatně.