Zasedání zastupitelstva obce - 19.06.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 06. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na středu 19. června 2013 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Závěrečný účet za rok 2012
4) Prodej a směny obecních pozemků dle vyhlášených záměrů
5) Projednání  zákazu podomního prodeje
6) Projednání příspěvku na napojení nemovitostí na kanalizaci
7) Různé
8) Rozprava
9) Usnesení
10)Závěr

Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta