Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů - vyhodnocení firmy Asekol

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 06. 2013

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 91 televizí,223 monitorů a 1.542 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 84,98 MWh elektřiny, 3.578,3 litrů ropy, 388,75 m3 vody a 3,82 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 19,62 tun CO2 ekv. a produkci NO o 76,18 t. 

Děkujeme všem občanům, kteří tříděním vysloužilých elektrospotřebiců pomáhají chránit životní prostředí.