Zasedání zastupitelstva obce - 30.06.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 06. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na neděli 30. června 2013 v 10.30 hodin v Restauraci pod Habešem zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:
1)   Zahájení
2)   Závěrečný účet za rok 2012
3)   Různé
4)   Rozprava
5)   Usnesení
6)   Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta