Pozvání obce Porabka

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 06. 2013

Starosta obce Porąbka srdečně zve na společné oslavy SVATOJÁNSKÉ NOCI, které se budou konat v sobotu 22.06.2013.
Organizátorem akce jsou Kroužky vesnických hospodyněk z území obce Porąbka, které během realizace projektu „Vytvoření místa pro rekreaci a kultivování česko-polských regionálních tradic”, financovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 naplánovaly atrakce různého druhu.
Vzhledem k charakteru akce si prosím vezměte pohodlný sportovní oděv (tepláky, sportovní obuv).

Přibližný rozvrh dne:
1. cca v 10:15 hod. bude pro účastníky akce přistaven autokar u Obecního úřadu obce Palkovice.

2. ve 12:30 hod. se autokarem přesuneme do Kulturního domu v Kobiernicích, kde bude občerstvení (klobása, čaj).

3. po 13:00 hod. začnou následující disciplíny (prostranství před Kulturního domem):
- 1 osoba z každého Kroužku hospodyněk bude vyprávět krátký příběh/ legendu o Wolku,
 2 osoby se zúčastní soutěže v jódlování
 4 osoby z družstva vijí věnečky
 4 osoby z družstva zatloukají hřebíky do prkna
 4 osoby z družstva se zúčastní běhu v pytli
 4 osoby – hod pytlíkem s fazolemi
 4 osoby – běh s vajíčkem na lžíci
Pozor: jedna osoba se může zúčastnit několika disciplín.

4. Pak se bude konat rodinný překážkový běh, jehož se zúčastní:
- muž a žena nad 50 let,
- muž a žena nad 30 let,
- 2 děti ve věku 8-13 let
Disciplíny k překážkovému běhu jsou překvapením a družstva je budou losovat.

5. Po dokončení soutěží kolem 18:00 hod. se přemístíme do Porąbky, kde se bude konat pochod s věnečky k řece Soła. Tam budeme věnečky pouštět na vodu podle staropolské tradice. Následovat bude společné opékání klobás.

6. Plánované ukončení setkání kolem 22:00 hod.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!