Zasedání zastupitelstva obce - 29.08.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 29. 08. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na čtvrtek 29. srpna 2013 v 17 hodin ve sportovně kulturně společenském centru na Myslíku zasedání zastupitelstva obce.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Rozbor hospodaření obce k 31.07.2013
4. Rozpočtové změny
5. Smlouva o dílo – Protipovodňová opatření obce Palkovice
6. Smlouva o dílo – Zateplení obecního úřadu Palkovice
7. Prodeje a směny pozemků
8. Různé
9. Rozprava
10. Usnesení
11. Závěr


Zasedání je veřejné

        
Radim Bača v.r.
starosta