Výsledky dotazníku - "Zákaz podomního prodeje"

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 08. 2013

V čísle 5/2013 Palkovických listů byl vložen dotazník ohledně zákazu podomního prodeje v obci Palkovice.

Dotazník odevzdalo celkem 199 občanů. Se zákazem podomního prodeje souhlasí 186 dotázaných, což je 93,47 %.  13 občanů se zákazem nesouhlasí, což je 6,53 % dotazovaných.

Z dotazníku vyplývá, že většina občanů si přeje zákaz podomního prodeje v naší obci.