Omezení provozu na OÚ Palkovice

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 09. 2013

Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu - výměna oken a zateplení budovy - bude ve dnech 9. září 2013 až 22. září 2013 omezen provoz Obecního úřadu Palkovice. Žádáme občany, aby vyřizování svých záležitostí odložili pokud možno na pozdější dobu, tj. konec září 2013. 

Agenda spojená se sepisováním smluv ke kanalizaci omezena nebude.

V týdnu od 9. září 2013 do 13. září 2013 bude úplně uzavřena pokladna OÚ.