Zasedání zastupitelstva obce - 17.09.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 09. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na úterý 17. září 2013 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání zastupitelstva obce Palkovice.


Návrh programu:

1)Zahájení
2)Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3)Různé
4)Rozprava
5)Usnesení
6)Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta