Zasedání zastupitelstva obce - 29.10.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 18. 10. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na úterý 29. října 2013 v 17 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Rozbor hospodaření obce k 30.09.2013
4. Rozpočtové změny
5. Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v obci Palkovice
6. Prodeje, směny a odkupy pozemků
7. Různé
8. Rozprava
9. Usnesení
10. Závěr


Zasedání je veřejné

        
Radim Bača v.r.
starosta