Informace komise pro občanské záležitosti k vítání občánků

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 11. 2013

Vážení spoluobčané, především rodiče nově narozených dětí,
podle současné právní úpravy ochrany osobních údajů nemáme přístup k informacím o nově narozených dětech tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Naše obec chce však i nadále zachovat obřad slavnostního vítání našich nejmenších občánků spojený se slavnostním zápisem do pamětní knihy. 
Obracíme se na Vás proto s žádostí, abyste - v případě, že se vítání občánků chcete se svým dítětem zúčastnit - kontaktovali nejpozději do 20.11.2013 Obecní úřad v Palkovicích - tel. č. 558 656 124  nebo 739 633 313.
Tato informace se týká rodičů dětí narozených od 1.10.2012.
Slavnostní obřad "Vítání občánků" se bude konat pravděpodobně začátkem prosince. Všichni přihlášení obdrží pozvánku.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi ratolestmi.