Zasedání zastupitelstva obce - 18.12.2013

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 12. 2013

Starosta obce Palkovice svolává na středu 18. prosince 2013 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
zasedání zastupitelstva obce Palkovice.


Návrh programu:


1)  Zahájení
2)  Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3)  Rozpočtové změny č. 4 - 2013
4)  Rozpočet na rok 2014
5)  Dodatek ke smlouvě – zateplení obecního úřadu
6)  Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
7)  Prodej plynovodu u Základní školy v Palkovicích
8)  Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
9)  Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice
10) Různé
11) Rozprava
12) Usnesení
13) Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača, starosta