Užší výběrové řízení na pronájem honitby vyhlášené HS Palkovice - oprava

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 01. 2014

Honební společenstvo Palkovice zveřejňuje opravené informace k výběrovému řízení na pronájem honitby - ke stažení zde.