Vydávání prvních občanských průkazů

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 27. 01. 2014

Vyřizování náležitostí pro vydání prvního občanského průkazu

 

Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, povinen mít občanský průkaz.

            O vydání občanského průkazu lze požádat na Magistrátu města
Frýdku-Místku, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého ulice č.p. 115.

            K vyřízení občanského průkazu je nutná osobní návštěva úřadu, je třeba předložit níže uvedené doklady, pořídí se digitalizovaná podoba občana, vytiskne se žádost a pořídí se podpis občana k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Doporučujeme dostavit se na výše uvedené oddělení v den patnáctých narozenin nebo krátce po těchto narozeninách. K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný zástupce občana nebo občan:

·    rodný list

·    platný cestovní pas; v případě, že občan není držitelem platného cestovního pasu, prokáže totožnost občana jeho zákonný zástupce (příp. jiná osoba) s platným občanským průkazem, ev. jiným dokladem totožnosti

 

Bližší informace:

·         na webových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek

http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace (odbor vnitřních věcí, vydání občanského průkazu)

·         leták vydaný Ministerstvem vnitra ČR