Zasedání zastupitelstva obce - 17.03.2014

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 03. 2014

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 17. března 2014 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozbor hospodaření obce k 31.12.2013
4) Zpráva o činnosti finančního výboru
5) Příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014
6) Odkupy a prodeje pozemků
7) Udělení titulu Čestný občan obce Palkovice
8) Zajištění dopravní obslužnosti - MHD
9) Plánované investice v roce 2014
10) Různé
11) Rozprava
12) Usnesení
13) Závěr


Zasedání je veřejné

       
Radim Bača, starosta